Szkolenia

Nasza kancelaria przeprowadza szkolenia z zakresu zamówień publicznych i prawa gospodarczego dedykowane poszczególnym instytucjom zamawiającym i wykonawcom. Wymiar szkoleń oraz program opracowywany jest indywidualnie dla danego podmiotu. Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia, prosimy o kontakt.

Przykładowe tematy szkoleń:

  •  Jak sprawdzać SIWZ pod względem formalno-prawnym? Szkolenie dla prawników obsługujących wydziały zamówień publicznych
  •  Rozpoznawanie odwołań, czyli jak uniknąć pułapek przed „zamówieniowym quasi-sądem”.  Szkolenie dla osób reprezentujących zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą
  •  „Nie czekając biernie na wybór” - skuteczne wykorzystywanie uprawnień wykonawcy na etapie przed wyborem oferty. Szkolenie dla osób działających w imieniu wykonawców przy staraniach o udzielenie zamówienia publicznego  
  •  Błędy w umowach zamówień publicznych. Szkolenie dla osób sporządzających w imieniu zamawiających dokumentację postępowania