Dla zamawiających

Nasza kancelaria świadczy profesjonalną, kompleksową pomoc prawną dla instytucji zamawiających.

Pomoc prawna dla zamawiających obejmuje między innymi:

  • nadzór na przygotowywaniem i opiniowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ
  • opisów przedmiotu zamówienia, wzorców umów
  • sporządzanie opinii prawnych
  • doradztwo w procesie udzielania zamówień publicznych
  • reprezentację przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami
  • przeprowadzanie audytów w zakresie procesu udzielania zamówień publicznych
  • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych

Skontaktuj się z nami

Zarezerwuj termin spotkania i powierz nam swoją sprawę