Dla wykonawców

Nasza kancelaria świadczy profesjonalną, kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie.

Pomoc prawna dla wykonawców obejmuje między innymi:

  • pomoc w przygotowaniu oferty oraz innych dokumentów w procesie ubiegania się o zamówienie
  • doradztwo w procesie ubiegania się o zamówienie publiczne, a w tym dokonywanie oceny specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem wystąpienia do zamawiającego o zmianę jej treści
  • sporządzanie opinii prawnych
  • doradztwo podczas realizacji umów o zamówienie publiczne
  • reprezentację przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami
  • sporządzanie odwołań oraz innych dokumentów w postępowaniu odwoławczym
  • doradztwo przy zawieraniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi podmiotami

Skontaktuj się z nami

Zarezerwuj termin spotkania i powierz nam swoją sprawę