Dla oskarżonych i obwinionych

Adwokat Andrzej Jednoralski występuje jako obrońca oskarżonych i obwinionych w sprawach gospodarczych oraz dotyczących zamówień publicznych.

Pomoc prawna dla oskarżonych i obwinionych obejmuje między innymi:

  • obronę w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, a w szczególności w sprawach oszustw przetargowych oraz w sprawach zakłócania przetargu publicznego
  • obronę w sprawach o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
  • obronę w sprawach przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego
  • obronę w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Pomoc prawna obejmuje także reprezentowanie pozwanych w sprawach odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Skontaktuj się z nami

Zarezerwuj termin spotkania i powierz nam swoją sprawę