Adwokat

portret1_maly.jpgAdw. Andrzej Jednoralski z wynikiem bardzo dobrym ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim, a nadto jest absolwentem Podyplomowych Studiów Prawa Zamówień Publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wpis na listę radców prawnych uzyskał po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawód radcy prawnego wykonywał przez niespełna trzy lata, świadcząc pomoc prawną dla jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Obecnie Andrzej Jednoralski jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, a także członkiem Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników z siedzibą w Krakowie.


Adw. Andrzej Jednoralski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej zarówno zamawiających, jak i wykonawców oraz reprezentowaniu stron przez Krajową Izbą Odwoławczą. W swojej praktyce prawniczej łączy wiedzę i umiejętności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego ze znajomością specjalistycznych problemów zamówień publicznych.


Wybrane certyfikaty i zaświadczenia z dziedziny prawa zamówień publicznych